Emotet C2 and RSA Key Update - 07/06/2020 19:40

Emotet C2 and RSA Key - Update 07/06/2020 at 19:40 UTC

Key and current C2 list below for each Epoch:

C2’s Per Epoch

Epoch 1 C2s

181.120.79.227:80
91.236.4.234:443
190.17.195.202:80
104.131.103.37:8080
190.147.137.153:443
186.3.232.68:80
190.163.1.31:8080
143.0.87.101:80
70.32.115.157:8080
177.66.190.130:80
82.196.15.205:8080
77.90.136.129:8080
175.114.178.83:443
46.28.111.142:7080
94.176.234.118:443
114.109.179.60:80
70.32.84.74:8080
172.104.169.32:8080
113.190.254.245:80
81.169.202.3:443
5.196.35.138:7080
89.32.150.160:8080
186.250.52.226:8080
187.51.47.26:80
104.236.161.64:8080
68.183.190.199:8080
80.249.176.206:80
12.162.84.2:8080
207.255.37.143:80
170.81.48.2:80
187.162.248.237:80
212.71.237.140:8080
190.229.148.144:80
177.139.131.143:443
192.241.143.52:8080
201.213.32.59:80
185.94.252.27:443
149.62.173.247:8080
61.92.159.208:8080
221.133.46.86:443
104.131.41.185:8080
192.241.146.84:8080
72.47.248.48:7080
45.161.242.102:80
190.194.242.254:443
204.225.249.100:7080
178.79.163.131:8080
219.92.13.25:80
185.94.252.13:443
190.6.193.152:8080
185.94.252.12:80
184.57.130.8:80
202.62.39.111:80
189.218.165.63:80
111.67.12.221:8080
177.72.13.80:80
190.181.235.46:80
181.31.211.181:80
2.47.112.152:80
217.13.106.14:8080
87.106.46.107:8080
46.214.11.172:80
77.55.211.77:8080
83.169.21.32:7080
203.25.159.3:8080
50.28.51.143:8080

Epoch 1 C2 Changes

Dropped:
118.69.71.14:80

Added: 2
181.120.79.227:80
186.250.52.226:8080

Current Epoch 1 RSA Public Key

MHwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADawAwaAJhAOZ9fLJ8UrI0OZURpPsR3eijAyfPj3z6
uS75f2igmYFW2aWgNcFIzsAYQleKzD0nlCFHOo7Zf8/4wY2UW0CJ4dJEHnE/PHlz
6uNk3pxjm7o4eCDyiJbzf+k0Azjl0q54FQIDAQAB

Epoch 2 C2s

190.108.228.62:443
212.51.142.238:8080
93.51.50.171:8080
87.106.139.101:8080
185.94.252.104:443
50.116.86.205:8080
81.2.235.111:8080
110.145.77.103:80
162.241.92.219:8080
200.41.121.90:80
139.59.60.244:8080
103.86.49.11:8080
60.130.173.117:80
104.236.246.93:8080
93.156.165.186:80
91.205.215.66:443
209.141.54.221:8080
116.203.32.252:8080
79.98.24.39:8080
176.111.60.55:8080
64.88.202.250:80
24.1.189.87:8080
78.189.165.52:8080
173.91.22.41:80
190.144.18.198:80
79.7.158.208:80
87.106.136.232:8080
46.105.131.79:8080
201.173.217.124:443
41.203.62.170:80
104.131.11.150:443
73.11.153.178:8080
78.24.219.147:8080
74.208.45.104:8080
186.208.123.210:443
37.139.21.175:8080
203.153.216.189:7080
153.126.210.205:7080
31.31.77.83:443
5.196.74.210:8080
168.235.67.138:7080
200.55.243.138:8080
190.55.181.54:443
162.154.38.103:80
110.143.151.194:80
137.59.187.107:8080
190.160.53.126:80
121.124.124.40:7080
104.131.44.150:8080
95.213.236.64:8080
91.211.88.52:7080
37.187.72.193:8080
75.139.38.211:80
101.187.97.173:80
169.239.182.217:8080
62.138.26.28:8080
139.130.242.43:80
113.160.130.116:8443
222.214.218.37:4143
5.39.91.110:7080
61.19.246.238:443
62.75.141.82:80
46.105.131.87:80
79.45.112.220:80
41.60.200.34:80
108.48.41.69:80

Epoch 2 C2 Changes

Dropped:
178.20.74.212:80
120.151.135.224:80

Added: 2
190.108.228.62:443
110.143.151.194:80

Current Epoch 2 RSA Public Key

MHwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADawAwaAJhANQOcBKvh5xEW7VcJ9totsjdBwuAclxS
Q0e09fk8V053lktpW3TRrzAW63yt6j1KWnyxMrU3igFXypBoI4lVNmkje4UPtIIS
fkzjEIvG1v/ZNn1k0J0PfFTxbFFeUEs3AwIDAQAB

Epoch 3 C2s

181.230.65.232:80
77.74.78.80:443
192.241.220.183:8080
195.201.56.70:8080
125.63.106.22:80
203.153.216.178:7080
139.59.12.63:8080
190.251.235.239:80
14.99.112.138:80
192.163.221.191:8080
46.49.124.53:80
81.214.253.80:443
46.32.229.152:8080
74.208.173.91:8080
163.172.107.70:8080
37.46.129.215:8080
212.112.113.235:80
50.116.78.109:8080
113.161.148.81:80
78.188.170.128:80
190.171.153.139:80
41.169.20.147:8090
113.160.180.109:80
192.210.217.94:8080
51.38.201.19:7080
37.208.106.146:8080
110.44.113.2:8080
185.142.236.163:443
157.7.164.178:8081
91.83.93.103:443
211.20.154.102:80
177.0.241.28:80
179.5.118.12:80
88.235.222.255:80
203.153.216.182:7080
178.33.167.120:8080
115.79.195.246:80
190.55.233.156:80
80.211.32.88:8080
41.185.29.128:8080
188.0.135.237:80
220.128.125.18:80
181.164.110.7:80
45.118.136.92:8080
82.165.15.188:8080
37.70.131.107:80
75.127.14.170:8080
140.207.113.106:443

Epoch 3 C2 Changes

Dropped:
178.153.214.228:80
153.133.224.78:80

Added: 3
179.5.118.12:80
181.164.110.7:80
181.230.65.232:80

Current Epoch 3 RSA Public Key

MHwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADawAwaAJhAM/TXLLvX91I6dVMYe+T1PPO6mpcg7OJ
cMl9o/g4nUhZOp8fAAmQl8XMXeGvDhZXTyX1AXf401iPFui0RB6glhl/7/djvi7j
l32lAhyBANpKGty8xf3J5kGwwClnG/CXHQIDAQAB

Sandbox

E1 
c7e5812fa58820f3708ca017729b04e08bd0fea1e7b2c2da6d65728992f0f553
https://app.any.run/tasks/93afeb97-b928-4e2d-b604-8617c184e9fd/
https://capesandbox.com/analysis/21756/

E2
bccaa605d051161bbd7e9aa438057d0c6f8383529beefe2439c0adf5a3bd02ac
https://app.any.run/tasks/c2593695-3b24-4948-8971-c548fcc14b1b/
https://capesandbox.com/analysis/21757/

E3
ab828680775ea416d2368d3861b250f3ebc255fee670267015887d2c561e9ab8
https://app.any.run/tasks/b1d02822-dd86-4997-aad8-5b0564e87311
https://capesandbox.com/analysis/21758/

-@Cryptolaemus1 Team